FFA  Föreningen för Arbetsanpassare

Länkar

 

Facebook

 

Flexénita erbjuder tjänster, produkter och anpassningar som underlättar i studie och arbetssituationer för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

 

 

Centrum för lättläst


 

Här kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.