Länkar

FFA Föreningen för Arbetsanpassare

Länkar

Facebook

Flexénita erbjuder tjänster, produkter och anpassningar som underlättar i studie och arbetssituationer för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Centrum för lättläst

 

Här kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.