Om FFA

FFA Föreningen för Arbetsanpassare

Om FFA

 

Föreningen för arbetsanpassare FFA är en ideell förening för arbetskonsulenter/arbetsanpassare verksamma i Sverige,

som huvudsakligen arbetar med personer som har rätt till insats enligt LSS § 9:10.