FFA  Föreningen för Arbetsanpassare

Målsättning

 

 

 

För personer som har rätt till insats enl. LSS § 9:10

 

• Sprida erfarenheter om olika former av daglig verksamhet för personer enl. LSS’ personkrets 1 och 2 och som kan leda till arbete med lön.

• Söka förbättra de allmänna villkoren för deltagande i arbetslivet för personer enl. LSS’ personkrets

• Delta i och påverka opinionsbildningen för rätten till arbete för personer enl. LSS’ personkrets

• Iövrigt verka för att daglig verksamhet enl. LSS erhåller en så god kvalitet att målsättningen enl. denna lag kan förverkligas. Detta innebär bl. a. att verksamheten skall bidra till den enskildes personliga utveckling och främja dennes delaktighet i samhället, med syfte att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete

 

 


För föreningens medlemmar

 

• Stärka yrkesgruppens professionella identitet

• Stödja medlemmarnas strävanden i yrkes- och utbildningsfrågor

• Initiera kurser, konferenser och fortbildningar